Effekten alkohol har på kroppen

 För det första är etanol en psykoaktiv substans som leder till en serie biverkningar som allvarligt förändrar kroppen. I detta fall spelar mängden alkohol en viktig roll samt omständigheterna.

Om du dricker alkohol i full mage, är effekterna svagare. Å andra sidan, 

Hur påverkar alkoholen kroppen?

lkohol kan ha en dubbel effekt på kroppen eftersom den första ger en känsla av tillfredsställelse och lycka, medan den senare kan ge en suddig syn och allvarliga samordningsproblem. Cellmembranet kan inte stoppa alkohol från att röra sig in i blodet, och så snart som alkoholen är i blodet kommer att röra sig genom stora delar av kroppen och attackera olika vävnader och organ.

Med överdriven intag kan du bli medvetslös. n hög andel alkohol i blodet kommer att prova hjärtstillestånd eller leda till att han dödar sin egen spion. är någon är "helt borta" på grund av alkohol, kan de helt enkelt drunkna i sin egen spion.

fter att ha tagit alkohol kan det ta var som helst från 30 till 90 minuter innan det når blodet. Detta sker eftersom alkohol accelererar omvandlingen av glukos till glykogen, som sedan snabbt avlägsnas.

Fas av alkoholförgiftning

fter att ha druckit alkohol ser du effekter. Det beror på hur mycket alkohol som konsumeras.

 • , excitation, brist på retardation, och drinkarna får ett impulsivt beteende.
 • Den andra är vila. är kroppen inte används för alkohol och alkohol påverkar nervsystemet, förlorar förmågan att samordna rörelser . alansen är vilse, vilket leder till en nedgång. lkohol orsakar depression och värmeförlust i kroppen.
 • , mycket förvirrad. Det orsakar oro, illamående, kräkningar och huvudvärk.
 • . Den som dricker säger osammanhängande ord medvetandet märk minskas, muskelstyrka förloras, kan de inte längre styra behov av att urinera, och det blir svårt att andas.
 • . Denna fas kan orsaka andningsstopp och dödsfall.

ffekterna av alkohol på kroppen

n stor del av effekterna av alkohol på kroppen sker över kort och lång sikt, och påverkar många organ.

Hjärnan och nervsystemet

 • Inledningsvis kommer det att påverka känslor, orsaka plötsliga förändringar i humör, dåligt tal, långsamma reaktioner och förlust av balans.
 • Funktionerna hos neurotransmittorn kan förändras, både i struktur och funktion. Detta orsakar en mängd olika åtgärder, såsom förmågan att reagera, reflexerna blir långsammare, förlust av kontroll och samordning, och detta ger tremor och hallucinationer. Självkontrollen går förlorad och minnet, koncentrationsförmågan och motorfunktionerna påverkas allvarligt.
 • lla dessa effekter tillsammans , som slutade livet för en betydande del av människor över hela världen.
 • liksom perifert nervsystem. Denna skada kan bli permanent.
 • lkohol orsakar också förlust av vitamin 1, vilket orsakar Wenicke-Korsakoff syndrom som framkallar förändringar i sinnesrörelse, resonemang och minne.
 • Skapar sömnstörningar för en majoritet av människor som regelbundet konsumerar alkohol.
 • Dessa människor isolerar sig också ofta från sina sociala liv, både i arbete och familjeförhållanden, vilket kan leda till arbetslöshet, skilsmässa och ensamhet. Detta kan sedan orsaka depression, vilket i de flesta fall slutar med självmord.
 • n stor del av dessa resultat är förknippade med hur mycket och hur ofta de dricker alkohol.
 • I mycket olyckliga situationer kan det orsaka allvarliga mentala förändringar och permanent hjärnskada.
 • Det kan skapa perioder med anemi, som kan ändra minnesstaten, och kan vara i minuter från timmar till dagar.

I hjärtat och andningsorganen

 • Ökar hjärtaktiviteten.
 • lkoholförbrukning i höga doser kan öka blodtrycket, vilket orsakar hjärteklemskada på grund av alkoholens toxiska effekt.
 • Minskar hjärtmuskeln, vilket försvagar sin förmåga att pumpa.
 • Producerar perifer vaso dilation, vilket orsakar rodnad i huden, en ökning av ythudstemperaturen.

I mag-tarmkanalen: mage, bukspottkörtel, lever och matstrupe

llt detta gastric obehag på grund av det faktum att etanolen irriterar magslemhinnan och orsakar mage brand. Detta kan förvärras genom att dricka olika typer av andar samtidigt.

 • lkohol ökar magsyraproduktionen och orsakar irritation och inflammation i magsväggen. Detta kan leda till 
 • 
 • Det kan orsaka inflammation i matstrupen såväl som blödning.
 • Skapar akut pankreatit, vilket är en allvarlig inflammation i bukspottkörteln.Detta kan leda till döden.
 • Pankreatit kan också vara kronisk, vilket orsakar intensiv, permanent smärta.
 • lkoholkonsumtion kan leda till typ 2-diabetes, med de allvarliga konsekvenser som denna sjukdom orsakar hos människor som lider av det.
 • Levern är den kropp som ansvarar för spjälkning av alkohol. Leverenzym omvandlar alkoholen till acetaldehyd och sedan till acetat. 
 • lkoholhaltig hepatit kan utvecklas på grund av leverirritation och cellulär inflammation. På så sätt kan levern påverkas allvarligt, och detta kan sluta i levercancer, vilket kan leda till döden. ndra förändringar i detta organ kan innefatta gulsot, en gul färg i huden, krympning och i extrema fall ackumulering av vätska.
 • jurfunktionen förändras eftersom anti-diuretikumhormonnivåerna minskar och detta orsakar uttorkning.
 • lkohol ger en stor mängd kalorier med mycket lite näringsvärde. Det förhindrar absorption av vissa vitaminer och mineraler, eliminerar aptit och orsakar undernäring.
 • I blodet

förhindras produktion av vita och röda blodkroppar.

 • Megaloblastisk anemi produceras när det inte finns tillräckligt med röda blodkroppar för att transportera syre.
 • 

risten på vita blodkroppar ger immunsystemsvikt

 • Minskar köregenskaperna.
 • Kan orsaka infertilitet
 • Vid graviditet och foster

Konsumtionen av alkohol under graviditeten kan leda till dödligt alkoholsyndrom hos fostret.

 • Symptom på detta tillstånd är tillväxthämning, förändringar i kraniala ansiktsegenskaper, hjärtdeformationer, lever, njure och okulära deformationer. Den allvarligaste skada uppstår i fostrets centrala nervsystem, vilket kan leda till mentala hjärnskador.
 • lkoholberoende, eller alkoholism

Detta är ett av de allvarligaste problemen som orsakas av okontrollerad dricks och symptom och sjukdomar som är förknippade med alkoholism.

Vi hoppas att denna illustration av alla allvarliga och hälsofrämjande problem kan hjälpa dig att bli medveten om vad som kan hända. lkoholism är ett allvarligt hälsoproblem som bör ges omedelbar uppmärksamhet så fort du börjar känna en önskan att dricka ofta.

Om du har en vän, en familjemedlem eller någon du vet som har det här problemet, försök hjälpa dem. Hjälp dem att hitta ett rehabiliteringscenter för alkoholister. Det kan vara svårt, men vid ett senare tillfälle kommer de att tacka dig. De kommer att räddas från många problem, både med familjen och personligen, och viktigast: de kommer att undvika allvarliga hälsoeffekter, som ofta kan vara dödliga.

ADVERT

Dela med vänner
Tidigare artikel
Nästa artikel

Lägg till din kommentar