Tips för behandling av fibromyalgi

 För närvarande är det okänt vad som orsakar denna sjukdom. Därför utgör detta en stor begränsning för att finna en behandling.

Det vi vet är att det orsakar stora nackdelar för dem som lider av det. , särskilt muskuloskeletala.

 Det har också fastställts att smärta från denna sjukdom beror på en obalans i neurotransmittorn. Men vad är mycket tydligt vid behandling av fibromyalgi är att det måste involvera flera typer av åtgärder.

llmänt om fibromyalgi

 Den svåraste att uthärda smärtan eller "myalgi", som är mer intensiv och långvarig än normalt smärta. Det är också diffus och påverkar olika delar av kroppen samtidigt.

Det finns stora problem med att diagnostisera fibromyalgi. Vilka läkare brukar använda sig av för att diagnostisera sjukdomen är klinisk undersökning av patientens 18 anbudspunkter.

Följande symptom är viktigt att tänka på:

 • 
 • stelhet
 • Sömnstörningar
 • Kognitiv försämring
 • Depression och ångest
 • Magtarmkanalen

 för att underlätta behandling av fibromyalgi:

 • i: inga andra sjukdomar som före
 • II: när reumatiska och autoimmuna sjukdomar föreligger samtidigt
 • III: allvarliga psykopatologiska förändringar föreliggande
 • IV motsvarar patienter verkar ha

det här är behandling av fibromyalgi

 Med andra ord är det yttersta målet att bara minska symtomen. Det vill säga att tillåta patienten att upprätthålla normal funktion och att ha bästa möjliga livskvalitet.

Och många experter rekommenderar kortsiktigt kognitivt beteendepsykoterapi.

ehandling av fibromyalgi kräver också olika handlingsplaner. I grund och botten, dessa tre aspekter värt att överväga:

 • smärtlindring
 • Ökad funktionalitet
 • Patient psykosocial tillstånd

 Så utan patientens fulla och medvetna samarbete är det praktiskt taget omöjligt för någon behandling att faktiskt fungera. Dessutom är ju mer engagerade patienten är med behandlingen, desto större är deras möjligheter till återhämtning.

Farmakologisk behandling av fibromyalgi

ehandling av fibromyalgi innefattar en farmakologisk komponent. I detta fall använder läkare en dos av smärtstillande medel och / eller antiinflammatoriska medel. De läkemedel de normalt förskriver är Tramadol, eller båda.

 De är generellt föreskrivna som en kompletterande åtgärd och nästan alltid på kort sikt.

ndra ovanliga typer av läkemedel inkluderar bensodiazepiner, muskelavslappnande medel, epileptiska läkemedel, antidepressiva medel, LD och steroider. Dessutom är självmedicinering mycket farlig i dessa fall, och läkemedlets effektivitet är alltid begränsad.

Fysisk aktivitet

 Det gagnar inte bara patientens fysiska kapacitet utan hjälper också till att minska symtomen på kort tid.

 Det är läkaren som ska följa detta och det ska öka gradvis. Den bästa typen av motion kommer att vara aerob eftersom den bidrar väsentligt till övergripande bättre kroppsförmåga.

ad och andra former av hydroterapi och hydrofob aktivitet har visat sig ha mycket positiva effekter hos patienter med fibromyalgi. vkopplande tekniker som Tai Chi och yoga rekommenderas också.

Psykoterapi och andra effektiva åtgärder

Det är självklart mycket viktigt vid behandling av fibromyalgi att patienter utvecklar en konstruktiv inställning till deras sjukdom. Det är också mycket vanligt att de som lider av denna sjukdom är irriterande. Så, de kan falla i starka episoder av sorg eller depression. Följaktligen förvärras dessa symtom.Detta kommer i grunden att hjälpa patienten inte tillåta fibromyalgi att isolera dem eller bli en faktor som påverkar deras interpersonella relationer.

Slutligen rapporterade vissa patienter förbättring efter behandling med akupunktur, kiropraktikbehandling och homeopati.

Den som bestämmer sig för att närma sig denna praxis bör först se till att de råds av en licensierad läkare.

10 Viktiga symtom på fibromyalgi

Fibromyalgi är ett syndrom som kännetecknas av en ökning av kroppens reaktion på muskel- och ledsmärta. Känner du till symtom på fibromyalgi? Läs mer "

ADVERT

Dela med vänner
Tidigare artikel
Nästa artikel

Lägg till din kommentar