4 Pelare ett förhållande

tt vara i ett förhållande kan vara några av de bästa i livet, men för vissa kan det vara outhärdligt. är du väljer att dela livet med en annan person betyder det mer än att bara vara kär. Det finns grundläggande pelare vi måste följa för att lyckas i ett förhållande.

Ditt liv tillsammans ger dig erfarenheter som gör dig till en bättre person och en bättre partner. Det är viktigt att fokusera uppmärksamhet på denna aspekt av livet. lltför många tar det för givet. lla behöver känna sig lycka, mod, ha god hälsa och leva sina liv så gott de kan.

tt vara kär och vara i ett hälsosamt förhållande kan vara en källa till lycka, hjälpa dig att växa som en människa och skapa en känsla av livet. På grund av detta är det värt att lära sig vilka pelare ett par behöver för att förbättra eller förbättra deras förhållande.

I dagens artikel kommer psykolog och sexolog Leticia Garcia att dela sina 4 pelare i ett förhållande: kommunikation, förtroende, stöd och kreativitet.

Kommunikation

Kommunikation i en Förhållande är viktigt för att upprätthålla stabilitet med din partner och undvika tråkiga rutiner. Du måste vara bekväm nog att prata med varandra utan rädsla för kritik. Det är viktigt att du talar om vad som stör dig eller problem som du har, i en lugn och empatisk sätt, eftersom detta gör du lär dig att förstå varandra bättre och göra förhållandet starkare.

Det måste också finnas utrymme för intim och kärleksfull kommunikation, som båda spelar en viktig roll i ett förhållande. Många tycker att det är negativt att göra förslag utan att inse att detta kan vara stimulerande och spännande, liksom att stärka relationen genom att bryta den dagliga rutinen.

Förtroende

Förtroende spelar en grundläggande roll i alla relationer. Det här är en pelare som gör dig både starkare och får dig att känna dig mer som en enhet. Tillit betyder att du kan vara dig själv utan risk att bli dömd eller kritiserad för vem du är eller vad du vill.

Den person du litar på ger dig konstruktiv feedback utan att du vill ändra. Denna form av förtroende kommer med tiden och genom god kommunikation, och bygger på att du båda vet att du kan prata eller lyssna utan att bli dömd.

Support

Stödet ett par har i ett förhållande skiljer sig från andra obligationer som du etablerar. Detta är det band som tillåter kommunikation och delning av vad du har gemensamt. är det finns gott om förtroende och kärlek i ett förhållande, kommer ett par att utveckla sitt eget språk som de använder för att uttrycka sig, deras kärlek och deras gemensamma önskningar.

utiner och tryck i vardagen kan göra att du förlorar bandet som knyter dig ihop.Med kärlek och lust kan du återförena och hitta tillbaka till den styrka och passion som är dold i förhållandet.

Du kan alltid vara kreativ med din partner, komma med nya idéer som stärker relationen, och dessa saker kommer så småningom att leda dig närmare.

Kreativitet

Kreativitet är något vi alla har och kan utvecklas på många sätt. Detta är den ingrediens som håller dig från rutin och kan blåsa livet i förhållandet när det ser ut som allt har förändrats. Det är viktigt att vi tar med nya element i våra relationer, samt vaknar de känslor som påminner oss om varför vi älskar vår partner.

Det finns många sätt att vara kreativa. Tillsammans kan du välja att göra något speciellt, stärka dina band och placera monotonen på hyllan, som ofta dödar flammorna i ett förhållande.

Genom att utforska dessa 4 pelare, kommer kärlek att blomstra - i vardagen och i sovrummet.

Det är viktigt att du båda deltar, eftersom ett förhållande består av två personer, vilka båda måste ge näring.

ADVERT

Dela med vänner
Tidigare artikel
Nästa artikel

Lägg till din kommentar