6 Misstag som förstör familjerelationer

 och stöd.

Tyvärr finns det många familjer vars relationer är katastrofala. Detta kan förstöra familjeanslutningen och få alla att känna sig obekväma.

Det första du måste göra för att ta reda på vad som är orsaken är att hitta roten till problemet. Leta efter möjliga lösningar.

edan granskar vi 6 fel som kan förstöra familjeförhållanden innan du inser det.

1. Förolämpningar och kritik

Uttrycker har makt, och även om det kanske inte verkar som om det, kan de orsaka en hel del skador och ge ärr för livet.

Din familj borde vara din källa till stöd och uppmuntran, och därför är negativa kommentarer så skadliga i familjeförhållanden. Många gånger i stridens värme sägs saker att vara tanklösa. Detta kan vanligtvis förbises eftersom det sägs på grund av intensiteten i situationen.

Problemet är att detta kan lämna öppna sår i förhållandet mellan

familjemedlemmar Det är viktigt att undvika sådana situationer eftersom de tar så lång tid att läka. Det är bättre att hålla fast vid det gamla ordstävet, "Om du inte har något trevligt att säga, säg inte något alls".

Om du har något att säga,

är det bättre att tala på ett lugnt sätt att vara konstruktiv  Se också:

Flytta: tt bra sätt att bekämpa stress på 

Skvaller är i alla fall väldigt skadliga. Skvaller händer vanligtvis när du är upprörd över något som har att göra med personen du pratar om.

Sladring kan få dig att känna dig bättre tillfälligt, men det löser inte problemet. Tvärtom reflekterar den på din karaktär och får den andra personen att förlora sitt förtroende för dig.

Skvaller kommer troligen att leda till att

familjemedlemmar tar sidor. Detta leder endast till ytterligare uppdelning inom familjen. Du borde diskutera problemet privat med den person du inte håller med. Tala om problemen som orsakar spänningen, orsakerna bakom dem och möjliga lösningar för försoning.

Om du kan göra det, förstärka bindningen mellan dig två.

3. tt vara exklusiv

Inklusive alla är avgörande för familjeenheterna. Det är viktigt att se till att du inkluderar varje familjemedlem i beslut. På det sättet kommer de att känna sig inkluderade och verkligen en del av familjen.

är en familjemedlem utelämnas,

leder detta till känslor av underdrift och motvilja. Om du organiserar en fest eller planerar en resa, bjud in alla i din familj. Det är upp till dem om de väljer att delta eller inte.

tt hjälpa alla att känna sig viktiga är verkligen viktigt i familjeförhållanden.4. elopp och lögnare

elopp i vilket förhållande som helst är förödande.

 Kom ihåg att

sanning alltid kommer för en dag. Om du inte är ärlig med din familj, vem kan du vara ärlig med? Ligger till familjen eller döljer små saker som kämpar för relationer. Detta beror på att förtroendet har brutits.

Ju större lögn, desto större skada. Tänk på att

dina handlingar har konsekvenser  Det är bäst att erkänna dina misstag och arbeta med din familj för att reparera skadan.

För att vara ärlig med din familj visar dem att du respekterar dem.

5. Intolerans mot skillnader

är du växer upp lever du enligt dina föräldrars regler. åde du och dina syskon får samma disciplin och vägledning. Men det innebär inte att du är exakta kopior av varandra.

tt bo under samma tak betyder inte att du måste dela samma åsikter

 lla måste kunna acceptera

meningarna  Om du fortfarande befinner dig i konflikt med andra och deras skillnader, kommer du att sluta skada förhållandet mellan dig och din familj.

tt acceptera människor som de är för vem de är är en av de många formerna av kärlek.

6. Inte förlåtande eller begära förlåtelse

Uppriktiga ursäkter är ett kraftfullt lim i familjeförhållanden. Ingen är perfekt, och även de bästa familjerna har rätter.

Ord som är lika enkla som "Jag är så ledsen för ..." kan skapa starka familjeband.

Meddelandet du skickar när du är ledsen är att du bryr dig om den andra personen

 Förge och släppa bort det förflutna

Det är så viktigt för familjen att komma ihåg att de behöver varandra. 

Det är viktigt att lära sig att förlåta och be förlåtelse

för att stärka familjeförhållandena.

ADVERT

Dela med vänner
Tidigare artikel
Nästa artikel

Lägg till din kommentar