7 Tecken på att du är en fri ande

n fri ande är en person med en typ av personlighet som har nått en viss mognad och psykisk kapacitet som bygger på självförsörjning och säkerhet.

Det är inte lätt att nå toppen av personlig tillväxt.

Dessutom har det att göra med en dimension som passar in i hierarki av behov som  infördes 1943 i sin artikel "n teori om mänsklig motivation" ( Theory of Human Motivation).

Men att vara en fri ande innebär verkligen inte att man agerar som en person som har avbrutit alla band och ansvarsområden. Detta är ett vanligt missförstånd.

n sann fri ande har kvaliteter, attityder och sätt att interagera med verkligheten som 

Idag pratar vi om vad som definierar en fri ande. Är det här du?

1. Du väljer, tänker och handlar utan att behöva godkännas.

tt komma till denna punkt i din personliga resa där du inte behöver någon annans godkännande är definitivt ett stort steg.

Under en stor del av ditt liv  Först kommer dina föräldrar, då dina kamrater, och senare din arbetsmiljö.

För att du ska ses för vem du är och att tala med hjärtat med uppriktighet, inträffar inget över natten.

ara äkta fria sprit kommer dit.

Läs också denna artikel: 

2. Du bor oförskräckt och lita på dig själv

xperter på personlig utveckling och motiverande psykologi vet mycket väl att 

är du slutligen slutar oroa dig för katastrofen tidigare, kommer du att kunna ta större steg.

 Men för att korsa den linjen är det något du behöver först: självkänsla.

3. Du är en autentisk, fet, spontan människa

uppriktighet definierar dig, men också den typ av fräckhet som får dig att le och blick förståelse.

Du är spontan eftersom du inte bryr dig om vad folk kommer att säga längre, eller vad de kommer att tänka på vad du gör.

utentiska tecken är fria sprit eftersom deras inre självkänsla inte censureras längre. De är i kontakt med deras sanna väsen och värderingar och kan visa världen hur de förstår livet: passionerat. 

tt vara en fri ande, i motsats till vad många kanske tror, ??

betyder inte att du skolka från ansvar eller sträva efter en slags sorglös frihet.  Fria andar vet mycket bra vad de kämpar för: för vad de älskar, för vad som utgör deras identitet, för lycka.

esten spelar ingen roll.

5. Fria andar talar inte missbrukets språk

ddiction, förstått ur emotionell synvinkel, är en stor fiende av personlig tillväxt.

Dödar sig i ett förhållande som är kännetecknat av emotionell missbruk,

dödar din känsla av identitet, integritet och självuttryck. 

 Lär dig om:

Saker starka kvinnor har gemensamt 

tt vara fri betyder att du inte håller på något som hindrar din tillväxt eller din kärlek till livet.

Du får denna passion för frihet genom att veta hur man ska prioritera och genom att förstå att

de viktigaste sakerna i livet är verkligen inte saker, men känslor. Dessa känslor kommer från de enklaste, dagliga erfarenheterna. Det kan vara en konversation en promenad på stranden, ett datum, en promenad, att gå barfota, till

squeeze  livliga och berörda Människor kan inte uppskatta sådana vardagliga detaljer som friläger ser, uppmuntrar och värderar.

7. Livet inspirerar dig och din attityd inspirerar andra.

Människor kan ha frågat dig hur man gör det.

"Du är alltid glad, du har alltid tid för saker. Du gör en miljon saker och du får mig alltid att skratta ... hur mår du? "

Du vet nog inte hur du ska svara, för din livsfilosofi är något du kommit över tiden.

Ibland kommer fritt andar ut efter att ha hållits fängslade.

Deras inställning kan vara ett resultat av utmaningar, tid och löpande löptid. tt vara fri är en inställning som du håller med med vilja och uthållighet, där du vet att du måste lämna vissa saker.

Är du en fri ande?

Huvudbilden gjord från

wikiHow. com

ADVERT

Dela med vänner
Tidigare artikel
Nästa artikel

Lägg till din kommentar