Bra människor misstänker aldrig andras dolda agendor

Ibland gör vi oskyldiga misstag. ser vi inte de dolda agendor eller ändamål, den maskerade egoism och falskhet som andra har packat in goda gärningar , eftersom de försöker utnyttja oss.

Misdemeanor, eller bedrägeri, är vanligt i vardagliga omständigheter.

De som proklamerar: "Tänk på det värsta och du kommer att vara rätt". Men bra människor, eller de som bara föredrar att se det bästa i alla, delar sällan denna uppfattning.

tt dyrbart hjärta söker alltid efter andras välstånd, de slår på andra kinden och de ger andra möjligheter och ökar förtroendet. Låt oss reflektera över det här tillsammans.

Dold onda och förklädd egoism

yligen överraskade en psykolog och forskare Howard Gardner, media med en kommentar som gick runt om i världen.

nligt Harvard-professorn och experten på mänsklig intelligens är

dåliga människor aldrig bra professionella. För Gardner är bra människor de som söker erkännande, men vilka är motiverade i sina ansträngningar för gemensamt gott och vad gagnar alla. Det är genom denna vision och känsla att en person blir en bra professionell på jobbet.

Läs också:

Farorna med undertryckta känslor Samma sak händer i privata och sociala sammanhang. Denna personliga kompetens kan endast uppnås genom att följa andras välfärd och respekt genom ömsesidighet.

De som inte övar denna känslomässiga öppenhet och bara försöker uppfylla sina egna själviska intressen kommer inte att skapa relationer.

De bygger inte broar eller förstärker band mellan människor. tt ytterligare problem är att människor med goda och ädla intentioner på hjärtat ofta inte uppfattar andras galna intentioner.

dolda agendor

nligt flera vetenskapliga studier som utförts av

obert Feldman , säger 60% av befolkningen runt tre ligger per dag i genomsnitt. Detta inkluderar utelämningar, överdrift och allvarliga lögnare att följa själviska intressen. Härav kan vi dra slutsatsen att det finns både små och stora lögner, och den senare är den mest destruktiva.

 • Det finns några personer som inte tvekar att hantera bedrägligt beteende för att genomföra sina dolda agendor.
 • xperter i mänskligt beteende berättar för oss att vi alla försöker, på ett eller annat sätt, för alla runt omkring oss. Vanligtvis gör vi detta genom att uttrycka vår respekt, erkännande, kärlek, kärlek, vänskap ... alla saker som bör erbjudas fritt och frivilligt.
 • Människor som döljer ondska och själviskhet i sina hjärtan kommer att manipulera andra så att de kan uppnå sina mål.

Det finns en klar dissonans mellan sina sanna känslor och de handlingar som de visar,

 n ädel hjärtat inte förväntar sig själviska intressen

nledningen till att många människor med ett gott hjärta, som kännetecknas av det faktum att de visar tillit, respekt och altruism, ofta inte förutse de själviska andras intressen, kan bero på följande:

Ond eller själviskhet manifesterar sig ofta i dolda beteenden som är svåra att se eller notera.

 • Goda människor kännetecknas av deras empati.
 • sorg Den mänskliga hjärnan vanligtvis 'inte har empati med illvilja eller egoism' så det går omedvetet.
 • tt annat faktum att tänka på är att när någon letar efter att använda dig, kommer de att dra nytta av den subtila bedrägeri och manipuleringsteknik.
 • De försöker vanligtvis väcka känslor som ömhet, vänskap och många positiva känslor för att få oss in i deras nätverk. 

Det är utan tvekan en väldigt komplicerad process.

esvikelse

Hjärtat hos en bra person är ofta besviken. ästan ingen har dåliga avsikter på sin radar.

 • Det gör oftast besvikelsen ännu större: vi är ännu mer besviken över den smärta de har orsakat, på toppen av att vara arg på oss själva för att vara alltför naiv.
 • Innan vi gör martyrer av oss själva med detta slags destruktivt tänkande,
 • måste vi lära oss att ta det som har hänt som en upplevelse. 

7 Habits känslomässigt intelligenta människor har esvikelser bör öppna våra ögon, men vi får aldrig låta dem nära våra hjärtan. Om vi ??gjorde det skulle vi sluta vara oss själva och det är något som aldrig borde hända.

Låt aldrig någons beteende tvinga dig att vara någon du inte är.

ADVERT

Dela med vänner
Tidigare artikel
Nästa artikel

Lägg till din kommentar